مقدمه
شرکت مهندسین مشاور هندسه‌پارس یک شرکت مهندسی مشاور با تخصص‌های چندگانه می‌باشد که در سال 1384 در ایران به ثبت رسیده است. بنیانگذاران شرکت هندسه‌پارس، فعالیت‌های مهندسی را از دهه 60 هجری ‌شمسی آغاز کرده‌اند.در حال حاضرهندسه‌پارس در زمینه‌های تخصصی متنوع فعالیت داشته و امکان ارائه خدمات تخصصی ویژه در زمینه‌های مورد نظر و یا یکپارچه در پروژه‌های بزرگ و نیازمند تخصص‌های چندگانه (Multi-Disciplines) را دارا می‌باشد.
زمینه‌های فعالیت
فعالیت‌های اصلی مهندسین مشاور هندسه ‌پارس در زمینه‌های تخصصی ذیل می‌باشد:
بنادر و سازه های دریایی
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
مهندسی زیرساخت ها ن
وع خدمات
خدمات تخصصی مهندسین مشاور هندسه‌پارس شامل موارد ذیل می‌شود:
مطالعات مفهومی و امکان‌سنجی
طراحی پایه و تفصیلی
تهیه طرح جامع
مشاوره و مدیریت پروژه
مطالعات تامین مالی پروژه ها
مهندسی خرید و تامین کالا
مهندسی ارزش
مدیریت و مهندسی ساخت
مهندسی کارگاهی
نظارت عالی و کارگاهی
تهیه اسناد و برگزاری مناقصه
پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه